سهم بازار اینترنت اشیاء

طبق پیش‌بینی گارتنر، در آینده بیش از پنجاه درصد سهم بازار جهانی اینترنت اشیاء متعلق به استارتاپ‌ها خواهد بود. به نظر شما این پیش‌بینی راجع به ایران هم صدق می‌کند؟

پاسخ دهید