همایش IoT Meetups

درسته که انتقال تجربه در یک اکوسیستم جدید استارتاپی (اینترنت اشیاء) جزء اهداف این همایش است؛ اما شاید شبکه‌سازی با علاقه‌مندان و فعالین این حوزه اهمیت بیشتری داشته باشه … ممکنه شما […]